Geotechnika - podzemní stavby

  • Práce a činnosti v rozsahu oprávnění a způsobilosti ČBÚ: projektant; vedoucí pracovník
  • Podrobný (předběžný) geotechnický průzkum pro podzemní díla; odborné posudky, rešerše na základě praktických zkušeností z řady významných tunelových staveb ČR
  • Komplexní geotechnický monitoring výrubu podzemního díla - konvergenční měření, extenzometrická měření, měření tlaku horninového masívu na ostění, měření, sledování a vyhodnocování vývoje poklesové kotliny
  • Odborný inženýrsko-geologický dozor a dokumentace ražby ve smyslu požadavků vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.
Web hosting by Somee.com