Obsah

Lidé

RNDr. David Štorek

Odborná způsobilost MŽP, obor inženýrská geologie a obor hydrogeologie oprávnění Ministerstva dopravy pro provádění geotechnických průzkumů pro silniční stavby.

602 317 155, 266 310 101
storek@pruzkum.cz

Mgr. Martin Schreiber

Odborná způsobilost MŽP, obor inženýrská geologie a obor hydrogeologie.

606 421 121, 284 826 373
schreiber@pruzkum.cz

Jana Šarounová

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), výpočet odvodů za odnětí odborné konzultace k problematice ZPF

608 525 194, 266 316 273
sarounova@pruzkum.cz

Ing. Klára Jendřejčíková

Stanovení radonového indexu pozemku držitelka oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, ev.č. SÚJB 492132
724 875 722, 266 316 273
jendrejcikova@pruzkum.cz

Ing. Marie Čedíková

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), výpočet odvodů za odnětí odborné konzultace k problematice ZPF

608 886 987, 266 316 273
cedikova@pruzkum.cz

RNDr. Jaroslav Altmann

Hlavní specialista pro podzemní stavby, oprávnění Báňského úřadu k projektování a navrhování objektů a zařízení prováděných hornickým způsobem.

602 255 000, 266 310 101
altmann@pruzkum.cz

Mgr. Tomáš Kuře

Inženýrská geologie a hydrogeologie

607 764 614
kure@pruzkum.cz

Mgr. Jan Kučera

Inženýrská geologie a hydrogeologie, odborná způsobilost v ložiskové geologii

730 152 184
kucera@pruzkum.cz

Vladko Biener

Technik geologického průzkumu, správce firemního geologického archivu.

737 337 483, 266 310 101
biener@pruzkum.cz
Web hosting by Somee.com