Inženýrská geologie

  • Inženýrskogeologické průzkumy provádíme pro všechny druhy staveb (rodinné domy, bytové domy, soustředěná bytová zástavba, prodejní centra, výrobní a jiné průmyslové areály, administrativní budovy, velkoskladové areály, dopravní stavby, podzemní stavby všech typů, inženýrské stavby a sítě, ČOV a ekologické stavby)
  • Inženýrskogeologické průzkumy provádíme pro všechny dílčí etapy přípravy projektové dokumentace (IG rešerše, předběžné a podrobné IG průzkumy) i případně jako doplňující IG průzkumy v době zahájení stavby
  • Rozsah a metodika IG průzkumu je předem individuálně sestavována (formou nabídky) na základě složitosti navrhované stavby a předpokládaných geologických podmínek
  • Na základě různých vstupních podmínek provádíme terénní průzkumné práce v řadě modifikací – jádrové vrty velkými mobilními soupravami, maloprofilové jádrové vrty přenosnými vrtnými soupravy (do nepřístupného terénu, do objektů, sklepů apod.), ručně kopanými sondami a šachticemi do hloubek až 10 metrů, strojně hloubenými rýhami, penetračními soupravami, kombinací s geofyzikálními metodami
Web hosting by Somee.com