Technická měření v podloží staveb

Měření vibrací

Slouží k posouzení účinků mechanického kmitání od různých zdrojů (trhací práce, doprava, stavební mechanizmy, strojní zařízení apod.) na okolní objekty. Posuzování je prováděno na základě srovnání naměřených hodnot kmitání objektu s hodnotami normovými či danými znaleckým posudkem pro daný objekt. Ve spojení s dynamickým měřením deformací lze pak jednoznačně prokázat vliv vibrací na porušení objektu.

Korozní průzkum (bludné proudy)

Stanovení agresivity prostředí, měření polí bludných proudů, elektrická a geofyzikální měření na stavebních objektech - mosty, tunely.

Web hosting by Somee.com