Kvalita + Komplexnost průzkumných prací

pro všechny druhy staveb jsou základním krédem naší průzkumné firmy.

Společnost K+K průzkum nabízí a garantuje vysokou odbornou kvalitu, komplexnost a vzájemné provázání dílčích průzkumných činností, rychlost poskytovaných služeb a optimalizaci ceny komplexně prováděných průzkumů.

Nabízené služby

Poskytujeme potřebné vstupní informace a podklady o přírodních podmínkách připravovaných nebo již zahájených staveb. Své služby nabízíme buď přímo stavebníkům a investorům, anebo jimi vybraným projektovým týmům či následně dodavatelům staveb.

Kontaktní informace

Potřebujete-li při přípravě a povolování stavby zajistit odborné podklady dotýkající se přírodních faktorů Vašeho staveniště, neváhejte nás nezávazně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem - rádi s Vámi danou problematiku projednáme a pokud budete mít zájem, tak následně zpracujeme metodickou a cenovou rozvahu potřebných průzkumných prací.

Web hosting by Somee.com